Redaktor BIP w Dźwirzynie


mgr Elżbieta Korżel

e-mail: elzbieta.korzel@spdzwirzyno.pl

telefon: 94-3585410