Przejdź do treści

Bilans za rok 2021

156 KBPobierzPodgląd pliku

Informacje dodatkowe

172 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr 1

129 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr 2

133 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr 3

123 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr 4

123 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr 5

117 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr 6

112 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr_10

113 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr_17

116 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr_18.1

116 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr_18.2

127 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa - załącznik nr_18.3

118 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2021

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021

134 KBPobierzPodgląd pliku