Przejdź do treści

LIKWIDACJA DŹWIRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Podaje się do publicznej wiadomości, że Dźwirzyńskie Towarzystwo Oświatowe KRS 0000083346 (zwane dalej Stowarzyszeniem) zostało postawione w stan likwidacji zgodnie      z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 04 listopada 2021 r.

Na likwidatora Stowarzyszenia została wyznaczona Barbara Solik.

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ewentualne roszczenia i uwagi wobec Stowarzyszenia proszę składać na piśmie w terminie 14 dni od momentu  podania ogłoszenia do publicznej wiadomości na adres:

Barbara Solik

Ul. Sportowa 27

78-131  Dźwirzyno