Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe - Wykonanie zewnętrznego placu zabaw w Dźwirzynie w postaci gier podwórkowych z Termoplastu

865 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

566 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

692 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

612 KBPobierzPodgląd pliku