Przejdź do treści

Informacja z otwarcia ofert

137 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

95 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ (Specyfikacja warunków zamówienia)

401 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SWZ

549 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

181 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu oferty

209 KBPobierzPodgląd pliku