Przejdź do treści

Sprawozdanie za rok 2020

Bilans za 2020 r.

156 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa do bilansu 2020

532 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunki zysków i strat za 2020r.

238 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian

296 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 1 - zmiana wartości początkowej środków trwałych

215 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 2 - umorzenie środków trwałych

219 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 3 - zmiana wartości WNiP

207 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 4 - umorzenie WNiP-1

205 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 5 - wartość netto środków trwałych

203 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 6 - wartość netto WNiP

191 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 9 - grunty użytkowane wieczyście

195 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 10 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych

203 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 17.1 - wyłączenia do bilansu

201 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 17.2 - wyłączenia do bilansu

213 KBPobierzPodgląd pliku

Tabela 17.3 - wyłączenia do bilansu

205 KBPobierzPodgląd pliku