Przejdź do treści

Ogłoszenie o zamówieniu

283 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

5.5 MBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do SIWZ

457 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert - 03.06.2020

507 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty

579 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

296 KBPobierzPodgląd pliku